اطلاعیه
بدینو سیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقطع دکتری می رساند منابع آزمون جامع به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تاریخ اسلام - علی اکبر فیاض - انتشارات دانشگاه تهران
2- سیره رسول الله - عباس زریاب - انتشارات سروش
3- تاریخ تحلیلی اسلام - سید جعفر شهیدی - مرکز نشردانشگاهی
4- تاریخ پیامبر اسلام - محمد ابراهیم آیتی - انشارات دانشگاه تهران
5- دولت امویان - محمد سهیل طقوش - ترجمه حجت اله جودکی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه
6- تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه - سید احمد رضا خضری - انتشارات سمت
7- علل و عوامل تجزیه خلافت عباسی - سید احمد رضا خضری - غدیر خم
8-دولت عباسیان - محمد سهیل طقوش - ترجمه حجت اله جودکی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه
9- تاریخ ایران کمبریج ج 5 - جمع نویسندگان - ترجمه حسن انوشه - انتشارات امیرکبیر
10- تاریخ تشیع 1و2 - زیر نظر سید احمد رضا خضری - انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه
11- تشیع در مسیر تاریخ - سید حسین محمد جعفری - ترجمه سید سید محمد تقی آیت الهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی
12- تاریخ عرب - فیلیپ حتی - ترجمه ابوالقاسم پاینده - نشر آگاه
13- تاریخ سیاسی اسلام - حسن ابراهیم حسن - ترجمه ابوالقاسم پاینده - نشر جاویدان
14- علم و تمدن در اسلام - سید حسین نصر - ترجمه احمد آرام - تهران: علمی و فرهنگی 1384
15- تاریخ و تمدن اسلام - جرجی زیدان - ترجمه علی جواهر کلام - تهران : امیرکبیر
16- تارنامه اسلام - عبدالحسین زرین کوب - امیر کبیر
17- تاریخ نگاری در اسلام - سید صادق سجادی و هادی عالم زاده - سمت
18- مقاله تاریخ نگاری در اسلام - دانشنامه جهان اسلام
عناوین درسی آزمون جامع
1- شناخت مآخذ
2- مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در سرزمین های شرقی اسلامی
3- مظاهر تفکر اسلامی در تمدن مسلمانان
   1397/8/15 10:55

26 خرداد 1398
   
  2019 Jun 16
    
   12 شوال 1440
     
    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت می باشد