عملکرد و اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در سال 1393

عملکرد و اخبار  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در سال 1393
 

 1. عضو گیری 18 نفر از از افراد واجد شرایط عضویت از بهمن 92 تا اسفند 93 .

 2. نصب یک بیلبورد دائمی در جلوی ورودی اصلی دانشگاه به ابعاد 2*3 و ارتفاع 4 متر و نصب بنر شرایط عضویت باشگاه روی آن.

 3. اجاره يك عدد از تابلوهاي شهرداري بافت در ميدان معلم  و نصب بنر عضو گيري باشگاه.

 4. تهیه 8 عدد لمينت معرفي باشگاه برای عضو گیری و نصب در ساختمانهاي داخل دانشگاه .

 5. تصویب گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رضا باقری تحت عنوان: طراحی دستگاه چرخ نقطه و تعیین کارایی آن در درمنه زارهای منطقه بافت به منظور ارزیابی درصد پوشش تاجی و پرداخت 70 %  از بودجه مصوب.

 6. تصویب طرح پژوهشی آقای امیر حسین عسکری صفدر  تحت عنوان: "تاثیر استفاده از مکملهای چربی (روغن) در جیره های فلاشینک بر عملکرد تولید مثلی میش های افشاری" و پرداخت  30%  از بودجه مصوب.

 7. انتخاب آقای مسعود کریمی گفتار به عنوان عضو برتر باشگاه واحد بافت در سال 1393 توسط ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .

لیست مقالات چاپ شده توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

الف)آقای مسعود کریمی گفتار و خانم کلثوم مرادی
 

 1. Spectroscopic studies on aggregation phenomena of dyes, European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(2): 72-81, ISI Listed.

  ب)آقای مسعود کریمی گفتار

   

 1. DNA intercalators and using them as anticancer drugs, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, 2(3) 811-822. ISC.

 2. Application of multivariate curve resolution – alternating least square (MCR-ALS) method for determination of concentration profiles of flavonoid–DNA equilibrium monitored by UV-Vis data. International Journal of Biosciences, 2014, 5(1) 169-174, ISI Listed.

 3. Thermodynamic characterization of the aggregation phenomena of SafranineT by spectral titration and chemometric analysis, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, 2(6) 2008-2014, ISC.

 4. Spectrophotometric and thermodynamic study on the dimerization equilibrium of an anticancer drug in water by chemometrics method, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, ISC.

  ج)آقای مسعود کریمی گفتار و خانم نرگس علیزاده رائینی

  1. Spectroscopic studies on the interaction between acridine-spermine conjugate with DNA, International Journal of Biosciences, 2014, 5(4) 27-33, ISI Listed.

 5. Methylene blue/calf-thymus DNA interaction: spectroscopic and thermodynamic studies, International Journal of Biosciences, 2014, 5(5) 176-182, ISI Listed.

 6. Topoisomerase Inhibitors and Types of Them, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, 2(8) 2431-2436, ISC.

 7. ECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN TMPYP AND CALF THYMUS DNA BY MCR-ALS METHOD, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2014, 4(12) 12911-12914, ISI Listed.

  د)آقای امیر حسین عسکری صفدر

  1.Trace Mineral Requirements for Dairy Cattle, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, 2(2) 427- 432, ISC.

 8. Vermicompost and verminculture: structure, benefits and usage, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014, 2(3) 775-782, ISC.

 9. Effect of fatty acids on reproduction and blood hormones in Afshari ewes, Online Journal of Veterinary Research, 2014, 18(5): 432-437, ISI Listed.

 10. Parturition mechanisms in ruminants: A complete overview , European Journal of Experimental Biology 2014, 4(3):211-218, ISI Listed.

 11. Expression of glucagon-like peptide-2 receptor in bovine rumen epithelial and gastrointestinal tissues, Online Journal of Veterinary Research, 2014, 18(8): 680-687, ISI Listed.

 12. Zilpaterol-HCl (ZH) alters myosin heavy chain (MHC) mRNA abundance in finishing steers, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4(3) 477-486, ISI Listed.

 13. Study of male effect on feeding and estrus behavior of Afshari ewes, Tropical Animal Health and Production, 2014, 46(8). ISI WOS. IF=0.97.

 14. The Slc26a4-/- mice has no apparent thyroid dysfunction, WALIA journal, 2014, 30(S1) 76-85. ISI Listed.

 15. Effect of dietary inclusion of cane molasses in dry cow diets on performance and rumen absorptive ability, Anare research notes, 2015, 33 (1), 1-20. ISI Listed.

  ه)محسن اسدی زنگنه

  1.NUMERICAL SOLUTION OF DISTRIBUTED OPTIMAL CONTROL PROBLEM OF WAVE EQUATION USING PARALLEL ALGORITHM, PHILIPPINE SCIENTIST, 2014, 52(1) 48-55. ISI Listed.

  و)عارفه اصالت نژاد

  1.Evaluation of Sensor Networks in Smart Home, International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 2014, 5(4)756-758. ISC.

 16. A Survey on Fuzzy Based Clustering RoutingProtocols inWireless Sensor Networks: A New Viewpoint, International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 2014, 5(4)751-755. ISC.

 17. INVESTIGATION OF VIDEO STREAMING APPLICATION: A PRACTICAL GUIDANCE, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4(S4) 399-407.  ISI Listed.

  ز)راضیه ایران دوست

  1.Studying the Relationship between Defense Styles, Self-esteem, and Depression Symptoms among Female Students (High Schools of Baft City as Case Study), NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal), 2014, 104(1) 63-70. ISI Listed.
  2.The Sensitivity Level of Behavioral Approach System and Behavioral Inhibition System of People Abusing Drugs, People abusing the Irritating Drugs, and Normal People, Journal of Social Issues and Humanities, 2015, 3(1), 175-179. ISC.

 18. Investigating the Relationship between Social Adjustment and Academic achievement in Eghlid High Schools, Journal of Social Issues and Humanities, 2015, 3(1), 8-11. ISC.

  ح)مهدی تاج الدینی

  1.Power Uniformity Optimization via Output Width in a Nonlinear Multimode Interference Power Splitter, Journal of Applied Science and Agriculture, 2014, 9(18) 66-71. ISI Listed.
  2.Contribution of single-mode waveguides width on switching operation in ultra-compact

nonlinear multimode interference coupler, Journal AIP Proceeding, 2014, 1621(149), 149-153. Elsevier              

 1. An optimum multimode interference coupler as an all-optical switch
  based on nonlinear modal propagation analysis, Optik, 2014, 126, 434-441. ISI WOS. IF=0.77.


  ط)صبا صدیق راد

  1.Combining MLP and Using Decision Tree in Order to Detect the Intrusion into Computer Networks, International journal of Computer Science & Network Solutions, 2013, 1(3) 68-75.

  ی)وحید منظری توکلی

  1.THE RELATION BETWEEN EMOTIONAL SELF-EFFICACY AND META-COGNITIVE BELIEVES WITH STATISTICAL ANXIETY, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4(2) 433-440. ISI Listed.

  2- سبک های دفاعی تابعی از خود کارآمد پنداری هیجانی و حرمت خود، 1392، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، سال چهارم، شماره 4، صفحات: 27-39. علمی پژوهش ، ISC، با ضریب تاثیر 1/0

   ک)محمد جواد ارجمند تاج الدینی


  1.بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي گياه درمنه كوهي  (Artemisia aucheri Boiss.) بر جوانه زني و رشد اوليه بادام كوهي (Amygdalus scoparia). 1392، فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال اول، شماره 4، صفحات: 68-78. علمی و پژوهشی.

  ل)عادل عسکری صفدر


  1.ON THE STABILITY OF LU-FACTORIZATIONS, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4 (S4), 241-249. ISI Listed.

 2. EVALUATION FUZZY NUMBERS BASED ON RMS, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4 (S4), 250-254. ISI Listed.


شرکت اعضا باشگاه واحد بافت در همایش­ها و کنفرانس­های معتبر
 

 1. رابطه سبک­های دفاعی، عزت نفس با نشانه­های افسردگی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان بافت، راضیه ایران دوست، دومین همایش بین المللی علوم رفتاری، قم ، 9 اسفند 1392، سخنرانی

 2. بررسی اثر مقاوم سازی بذر گونه Aeluropus macrostachys  در برابر تنش شوری در مرحله جوانه­زنی، حامد عسکری نژاد، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، اردیبهشت 1393، پوستر برتر

 3. بررسی آسیب­ها و بهداشت روانی کودکان پس از بلایا، سمانه نیک طبع، گنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، بهمن 1392، پوستر

 4. بررسی رابطه مددکاری اجتماعی با توانمند سازی و امداد رسانی افراد آسیب دیده در بلایا، سمانه نیک طبع، گنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، بهمن 1392، پوستر

 5. آسیب شناسی تنش شغلی در محیط کار، سمانه نیک طبع، همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش، دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی تهران، آبان 1392، پوستر

 6. بررسی مدیریت بحران در بلایا با تاکید بر سندرم بحران، سمانه نیک طبع، گنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، بهمن 1392، پوستر

 7. ملاحظات اخلاق حرفه ای مددکاران اجتماعی در بلایا، سمانه نیک طبع، گنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، بهمن 1392، پوستر

 8. تشخيص و مقابله با حملات سياه چاله در پروتکل مسيريابي AODV شبکه های موردی، مهدیه قزوینی کر، کنفرانس مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، مرداد 1393، پوستر

 9. رابطه خودکارآمدی مربوط به وزن و تصویر بدن با موفقیت در کاهش وزن زنان چاق، وحید منظری توکلی، همایش آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی، شیراز، مرداد 1393، سخنرانی

 10. ارائه یک روش جدید به منظور افزایش امنیت پروتکل AODV شبکه­های موردی در برابر حمله سیاه چاله، مهدیه قزوینی کر، سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، آذر 1393، پوستر

 11. ارزیابی و بررسی روش­های مقابله با حمله سیاه چاله بر روی پروتکل مسیریابی AODV ، مهدیه قزوینی کر، سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، آذر 1393، پوستر

 12. ارائه یک روش خوشه­بندی انرژی­گرا در شبکه­های حس­گر بیسیم با استفاده از اتوماتاهای یادگیر سلولی، محسن اسدی زنگنه، دومین همایش ملی فناوری­های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، مهر 1393، سخنرانی

 13.  واکشی داده­ها با استفاده از یک الگوریتم فازی ترکیبی جدید ژنتیک- گرانشی، محسن اسدی زنگنه، همایش ملی پژوهش­های مهندسی رایانه، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 1393، سخنرانی.

 14.  تخصیص هوشمندانه سرویس دهنده مناسب در سیستم­های توزیع شده گرید، محسن اسدی زنگنه، همایش ملی پژوهش­های مهندسی رایانه، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 1393، سخنرانی.

 15. ارائه یک روش خوشه­بندی انرژی­گرا در شبکه­های حس­گر بیسیم با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل و الگوریتم ژنتیک، محسن اسدی زنگنه، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، اسفند 1393، سخنرانی و مقاله برتر .

   1394/2/13 17:11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت-دروازه ورود به آینده
تحصیل با تسهیلات ویژه در دانشگاه بافت
8 آذر 1399
   
  2020 Nov 28
    
   12 ربیع الثانی 1442
     
    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت می باشد