اخبار روز 1394/4/10
اطلاعیه مهم: عدم اختصاص امتیاز ترفیع سالانه و هرگونه تبدیل وضعیت به مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و غیر تخصصی اطلاعیه مهم: عدم اختصاص امتیاز ترفیع سالانه و هرگونه تبدیل وضعیت به مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و غیر تخصصی
به مقالاتی که در نشریات نامعتبر، آدرس های جعلی و مجله هایی که در زمینه های گسترده و غیرتخصصی مقاله می پذیرند، چاپ شوند....

حمایت کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی از پایان نامه های واحد بافت
عملکرد و اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در سال 1393
10 تير 1394
   
  2015 Jul 1
    
   13 رمضان 1436
     
    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت می باشد